Notícies:Ayuntamiento de Marines

Ampliació de termini per a resoldre els expedients d'ajudes d'impuls a la competitivitat turística per a l'any 2023

01 Dec 2023
Ampliació del termini per a resoldre els expedients d’ajudes derivats de la convocatòria d’ajudes previstes en la Resolució de 5 de maig de 2023, del presidente de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d’impuls a la competitivitat turística per a l’any 2023

Primer Ampliar el termini per a resoldre les sol·licituds presentades a l’empara de la convocatòria d’ajudes d’impuls a la competitivitat turística per a l’any 2023 convocada per la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, fins al 19 de desembre de 2023, que modifica en aquest sentit l’article 12.5 de l’esmentada resolució de convocatòria.

Segon Ampliar el termini per a la justificació de l’ajuda fins al 19 de gener de 2024, que modifica en aquest sentit l’article 15.3.9 de l’esmentada resolució de convocatòria. No obstant això, les activitats hauran d’haver-se realitzat, facturat i pagat en l’any 2023.

+Info